Головна
Історія кафедри
Викладацький склад
Навчальна робота
Наукові розробки
Кафедра пропонує
Оголошення
Наші пасічникиКонтакти:

Адреса: м. Київ,
вул. Генерала Родимцева, 19,
Голосіївська навчально-дослідна пасіка

Телефон:   527-80-71
527-88-58


Русский

   Завідувач кафедри конярства і бджільництва Повозніков Микола Гаврилович
Повозніков Микола Гаврилович - професор, доктор сільськогосподарських наук.

Закінчив (1989 р.) зооінженерний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Працював начальником цеху тваринництва радгоспу ім. Котовського Хмельницької області (1989-1991 рр.), молодшим науковим співробітником (1991-1992 рр.), асистентом (1992-1997 рр.), доцентом (1997-2007 рр.) кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та деканом біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Водночас (2007-2014 рр.) виконував обов’язки професора кафедри технології виробництва продукції тваринництва цього ж університету. З жовтня 2014 року працює в НУБіП України.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук захистив у 1996 році за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів, доктора сільськогосподарських наук за цією ж спеціальністю – у 2007 році. У 1999 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів, у 2008 р. – професора кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 15 монографій, підручників та навчальних посібників, а також автором типових навчальних програм, базового навчального плану підготовки бакалаврів з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Основний напрям наукової діяльності пов'язаний з удосконаленням технологій виробництва продукції тваринництва, створенням комфортних умов утримання тварин, розробленням нормативів та норм технологічного проектування тваринницьких комплексів. Брав участь у виконанні НДР за 3 міжнародними проектами, а саме:

– у канадсько-українському проекті «STEP»;

– «KOKRAN» – США–Україна–Казахстан–Росія;

– ЄС Темпус Тасіс – «Менеджмент стабільного ланцюга виробництва продукції харчування для України».

Викладає дисципліни «Утримання та гігієна тварин», «Методика дослідної справи».

Є членом науково-методичної комісії МАП України і МОН України з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Підготував одного кандидата наук.

Нагороджений почесними грамотами і подяками органів виконавчої влади, Почесною грамотою МАПУ (1999 р.), Почесною грамотою МОНУ (2004 р.), Подякою Науково-методичного центру аграрної освіти МАПУ (2009 р.), відзнакою «Відмінник освіти України» (2005 р.), відзнакою «Знак Пошани» (2006 р.), медаллю ім. В.І. Вернадського «За заслуги в екології» (2006 р.), орденом «Звезда Почета» Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (2011 р.).

    Броварський Валерій Дмитрович
Броварський Валерій Дмитрович - професор, доктор сільськогосподарських наук.

У 1985 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю "Зооінженерія", отримав кваліфікацію зооінженера (спеціалізація «Бджільництво»).

В 1991 році захистив кандидатську дисертацію: "Вдосконалення технології отримання плідних бджолиних маток при штучному осіменінні". У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему "Обґрунтування технології репродукції бджолиних маток".

Працював асистентом (1990-1992 рр.), старшим викладачем (1992-1995рр.), доцентом (1995-2000рр.), завідувачем кафедри бджільництва (2000-2013 рр.). З березня 2013 р. до нині працює професором кафедри конярства і бджільництва.

Основні навчальні курси, які веде:
«Технологія виробництва продукції бджільництва» - для студентів ОКР «Бакалавр» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
«Біологія медоносної бджоли» - для студентів ОКР «Магістр» магістерської програми «Бджільництво» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
«Розведення та утримання бджіл» - для студентів ОКР «Магістр» магістерської програми «Бджільництво» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
«Бджільництво» - для студентів ОКР «Бакалавр» агробіологічного факультету та захисту рослин.

Міжнародна співпраця:

- З 2009р. - Координатор від України із проведення наукових досліджень з Міжнародного проекту «Вплив нетрадиційних видів рослин і їх продуктів на якість життя» - напрям «Бджолине обніжжя» (Словацький аграрний університет в м. Нітра)
- З 2014 р - член Міжнародної мережі AgroBioNet.

Має понад 200 опублікованих робіт, з них: 8 монографій, в т.ч. 3 видано іноземними мовами; 3 підручники; 4 навчальні посібники; 11 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Відзначений дипломом Міністерства аграрної політики України на ХVII Міжнародній виставці – ярмарку "АГРО – 2005". У 2005 році присвоєно звання "Почесного пасічника України". Нагороджений золотою медаллю ХХІІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро – 2010». Відзначений подякою від Мінагрополітики, почесною грамотою ректора «За особливі заслуги перед Національним аграрним університетом» (2008 р.), почесною відзнакою "Знак пошани" Міністерства аграрної політики України (2008 р.). Нагороджений, дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства України за активну участь у ХХVI Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО – 2015", медаллю Словацького аграрного університету в м.Нітра /SUA commemorative medal/ за активну співпрацю з Словацьким аграрним університетом в м. Нітра та наукові досягнення (20 серпня 2015 р., м.Нітра, Словакія).

Підготував трьох кандидатів наук.

Основні напрямки науково-дослідної роботи та розробки:
1. Біологія розмноження медоносних бджіл:
а) Міграція і розташування сперми трутнів у статевій системі бджолиних маток;
б) Гістологічні дослідження процесу обсіменіння яєць;
2. Удосконалення технології штучного виведення бджолиних маток;
3. Розробка обладнання для штучного введення сперми бджолиним маткам;
4. Удосконалення технології репродукції бджолиних маток за штучного введення сперми;
5. Удосконалення технології отримання перги та інших біологічно активних продуктів бджільництва.
   Поліщук Віктор Петрович - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук Вищої школи, почесний професор кафедри. Поліщук Віктор Петрович Закінчив Боярський технікум бджільництва (1951), Українську сільськогосподарську академію (1956).

Після навчання в аспірантурі від 1961 р. постійно працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України: асистент, доцент, завідувач кафедри технології виробництва продукції бджільництва (1988-2000), професор.

В 1962 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук, тема дисертаційної роботи: "Нектаропродуктивність і використання фацелії для поліпшення кормової бази бджільництва в умовах Полісся України", а в 1988 році - докторську: "Наукові основи підвищення комплексної продуктивності бджолиних сімей".

В 1990 р. йому присвоєно звання професора, а в 1996 році обраний академіком Академії наук Вищої школи, відзначений нагородою "Ярослава Мудрого" (1999), дипломом "Почесний професор Національного аграрного університету" (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України). Має трудову відзнаку Мінагрополітики України "Знак Пошани".

Підготував 12 кандидатів і одного доктора наук.

Загальна кількість опублікованих праць 275, з них: 12 - підручників і посібників, 8 - монографій, 15 - методичних розробок, 6 - авторських свідоцтв.

Започаткував навчально-методичну роботу і підготовку фахівців за спеціалізацією “Бджільництво”.

Учасник 9 Міжнародних конгресів і сипмозіумів Апімондії (на ХХХХ Міжнародному конгресі з бджільництва, у 2007 р. удостоєний честі зробити першу наукову доповідь від України після набуття нею членства в Апімондії), член редколегії трьох фахових журналів.

Напрямки наукових досліджень:
1. Медоносні ресурси;
2. Технологія виробництва продуктів бджільництва;
3. Селекція бджіл української породи;
4. Розробка й вдосконалення методів підготовки студентів із спеціалізації "Бджільництво".

Від 1961 по 2000 р. здійснював науково-методичне керівництво навчально-дослідною лабораторією бджільництва на базі Голосіївської пасіки, створеної його вчителем Василем Антоновичем Нестерводським. Часткою праці В.П. Поліщука поновлено наукове обладнання кафедри, впроваджено вперше в Україні (з 1970 р.) систему підвищення кваліфікації спеціалістів бджільництва на факультеті підвищення кваліфікації НУБіП України.

В 2008 р. нагороджений дипломом Міністерства аграрної політики України за створення внутрішньопородного типу бджіл "Хмельницький".


   Головецький Ігор Іванович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Головецький Ігор Іванович
Закінчив Бучацьке професійно-технічне училище (1990), Національний аграрний університет (1995). З закінченням аспірантури (2003) працював на кафедрі бджільництва ім. В.А. Нестерводського асистентом, старшим викладачем. З 2007 р. працює на посаді доцента.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток".

Кількість публікацій нараховує 115, з яких 3 - монографії, 8 методичних розробок, 9 патентів на корисну модель.

Наукові дослідження проводить у напрямках:

1. Селекційно-племінна робота з українськими бджолами,
2. Удосконалення технології отримання секційного меду,
3. Виведення та використання бджолиних маток.   Лосєв Олексій Михайлович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Лосєв Олексій Михайлович

Закінчив Національний аграрний університет у 2000 р. Після закінчення аспірантури у 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української породи бджіл".

Є автором 72 наукових праць, з яких в тому числі статей – 38 наукового характеру та 14 навчально-методичного, 2 патентів на корисну модель.


Наукові дослідження проводить у напрямках:

- біологія розмноження медоносних бджіл;
- профілактика та лікування бджіл;
- виробництво екологічно чистої продукції бджільництва;
- біологія живлення бджіл.


Надає послуги:

- консалтинг в бджільництві;
- пошук шляхів найбільш ефективного використання бджолиних сімей при виробництві продукції бджільництва та запиленні ентомофільних культур;
- впровадження нових технологій у виробництво продукції бджільництва;
- розрахунок ефективності використання нових технологій в бджільництві;
- послуги із залучення проектного фінансування (створення Бізнес-плану за пред'явленим Замовником матеріалом);
- аналітичне супроводження проекту (полягає в розв'язанні питань, пов'язаних з організацією управлінських, облікових та інших функцій в проекті, а також перекладі документів необхідними мовами);
- проведення маркетингових досліджень для прогнозування результатів виконання проекту.


   Адамчук Леонора Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач.Адамчук Леонора Олександрівна
У 2000 році закінчила Київський державний науково-виробничий комбінат (кваліфікація – бджоляр). У 2004 році отримала диплом з відзнакою Чернятинського аграрного технікуму Вінницького ДАУ (кваліфікація – зоотехнік з бджільництва). Закінчила з відзнакою Національний аграрний університет у 2008 році (кваліфікація «бакалавр-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва»). Одержала диплом магістра з відзнакою у НУБіП України в 2009 році (кваліфікація «технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва»). У цьому ж році впродовж 10 місяців стажувалася в Словацькому аграрному університеті в м. Нітра, на посаді молодшого наукового співробітника. Пройшла підвищення кваліфікації за напрямком «Педагогічні працівники з дисципліни "Бджільництво" при НУБіП України у 2010 році. У 2013 році закінчила навчання в очній аспірантурі при кафедрі бджільництва ім. В.А. Нестерводського, НУБіП України та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування класифікації квіткового пилку і комплексної оцінки бджолиного обніжжя» за спеціальністю 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва (диплом ДК No 020356). Наразі здобуває другу вищу освіту зі спеціальності «Адміністративний менеджмент».

Працювати в НУБіП України почала з 01.2014 р. Спочатку науковим співробітником Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (Науково-дослідний відділ випробувань показників якості продукції АПК), а з 09.2014р. асистентом кафедри бджільництва ім. В.А. Нестерводського. З 11.2015 року – старший викладач кафедри конярства і бджільництва.

Наукова діяльність спрямована на удосконалення технології одержання і переробки продукції бджільництва на підґрунті дослідження біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин. Є керівником наукового студентського гуртка «Бджільництво».

Міжнародну співпрацю веде у рамках Міжнародної мережі установ та науковців AgroBioNet для реалізації Міжнародної наукової програми «Агробіорізноманіття для покращання харчування, здоров’я та якості життя».

Загальна кількість публікацій – 73, з яких 1 – монографія видана за кордоном іноземною мовою; 1 – монографія видана в Україні; 2 – методичні рекомендації; 1 – у SCOPUS; 9 – статей у закордонних фахових виданнях; 21 – у фахових виданнях України; 24 – тези доповідей на міжнародних конференціях; 7 – тез доповідей на Всеукраїнських, галузевих і вузівських конференціях; 7 – в інших науково - практичних виданнях.© 2008-2017 Кафедра бджільництва НУБіП України    Дата останнього оновлення Дата оновлення
Розробка і дизайн:    Головецька В.В.  k_pchela@ukr.net